Folke Bernadottes Allé - kommuneplantillæg

Planforslaget muliggør at den hidtidige anvendelse (kursus- og konferenceaktiviteter ) kan fortsætte Folke Bernadottes Alle 5-7.

Høring

Kommuneplantillægget er i høring til den 30. oktober 2013.

Mere information

Download Kommuneplantillæg Folke Bernadottes Alle

Download lokaludvalgets høringssvar 10.10.13