Lokalplan Nordhavn Levantkaj

Lokalplanen for "Levantkaj Vest i Nordhavn" indeholder bestemmelser for skolebyggeri på op til 28.000 etagemeter samt byrum og infrastruktur. Herudover fastlægges rammebestemmelser for bolig- og servicefunktioner nord for skolen, hvor nybyggeri forudsætter vedtagelse af en supplerende lokalplan samt ændring af rækkefølgebestemmelserne i Kommuneplan 2011.

Lokalplanen suppleres af en udbygningsaftale for etablering af Sundkrogsgade som er Indre Nordhavns hovedvej, hvorfra ankomsten til lokalplanområdet vil ske og for at etablere en sikker skolevej.

Høring

Der er høringsfrist den 26.09.13

Mere information

Download  Forslag til lokalplan Levantkaj i Nordhavn

Download lokaludvalgets høringssvar til lokalplan for Levantkaj vest_220813