Handlingsplan for vejstøj Københavns Kommune 2013-2018

Da Københavns Kommune er et større samlet byområde med mere end 100.000 personer, skal kommunen udføre kortlægning og udarbejde støjhandlingsplaner for de infrastrukturanlæg som kommunen er myndighed for. Støjkortlægningen omfatter alle betydende kommuneveje og alle statsveje indenfor kommunegrænsen.

Støjkortlægningen er grundlaget for at udarbejde støjhandlingsplanen, da det af kortlægningen bl.a. fremgår hvordan boliger i kommunen er udsat for støj fra vejtrafikken.

Høring

Handlingsplanen er i høring til den 1.9.2013

Mere information

Download Handlingsplan for vejstøj 2013-2018

Download Lokaludvalgets høringssvar 22.08.13