Lokalplansforslag Nordhavn: Århusgadekvarteret Vest og Trælastholmen

Med de nye lokalplaner fortsættes realiseringen af Nordhavn som fremtidens bæredygtige bydel. Samtidigt åbnes endnu et område af havnen for byens borgere, hvorved flere vil kunne få glæde af byens blå, rekreative værdier.

Høring

Der er høringsfrist den 6. september

Mere information

Download Forslag til lokalplan_Århusgadekvarteret vest, supplerende oplysninger kan findes her

Download Lokalplanforslag_Trælastholmen i Nordhavn, supplerende oplysninger kan findes her

Download Lokaludvalgets høringssvar til lokalplan for Århusgade Vest_220813

Download  Lokaludvalgets høringssvar lokalplan for Trælastholmen_220813