Konkretisering af Skybrudsplan for Østerbro

Københavns Kommune har lavet en skybrudsplan, som netop nu er ved at blive konkretiseret i samarbejde med Frederiksberg Kommune. Arbejdet består i at planlægge en ny skybruds-infrastruktur, som samlet set skal gøre København og Frederiksberg mere robust over for skybrud.

Kloakkerne kan ikke rumme de ekstreme mængder regnvand under skybrud, og derfor skal et sammenhængende net af enten skybrudsboulevarder, grønne grøfter, åbne kanaler eller underjordiske rør lede regnvandet uden om kloakken og hen, hvor det ikke gør skade f.eks. i havnen, søer eller grønne arealer.

I skybrudsplanen er byen blevet opdelt i otte såkaldte vandoplande, hvor der indenfor hvert opland udarbejdes forslag til håndtering af skybrud.

Planerne for de tre vand-oplande - Indre By, Vesterbro/ Ladegårds Å og Østerbro er nu i offentlig høring forud for den endelige politiske behandling i efteråret 2013.

Høring

Der er frist for indsendelse af høringssvar den 26.8.13

Mere information

Download  Forslag til konkretisering af skybrudsplan Østerbro  

Download lokaludvalgets høringssvar_220813