300 skråparkeringspladser på Østerbro

Der er planer om at etablere mere end 300 skråparkeringspladser på Østerbro, hvilket vil skabe en kæmpe forandring af gadebilledet. 25 gader vil blive berørt - se hvilke nedenfor.

Projektet er sendt i offentlig høring af Københavns Kommune.

Borgermøde og gadevandring

Lokaludvalget afholder et borgermøde om projektet den 6. juni kl.19.00 i Østerbrohuset, salen. Ved mødet vil der være mulighed for at gå i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen om projektet.

Umiddelbart inden borgermødet den 6. juni kl.17.00 afholdes en gadevandring, hvor en udvalgt strækning gennemgås med repræsentanter fra Teknik- og Miljøforvaltningen. Vi mødes ved Melchiors Plads kl.17.00. Du kan se ruten her.

Du er også velkommen til at dele din mening i kommentarfeltet nedenfor. Anonymitet er valgfrit. Evt. kommentarer vil blive vedlagt lokaludvalgets høringssvar.

Giv din mening til kende - den er vigtig! 

Teknik- og Miljøforvaltningen vil især gerne have tilbagemeldinger på hensyn til børnehavebusser (stoppesteder, turer etc.), placering af træser, særlige adgangsforhold porte eller lign. og placering af cykelstativer (se mere i bilag til høringsbrev nedenfor).

Høring

Der er høringsfrist den 28. juni 2013.

Information

Høringsmateriale: Høringsbrev_skråparkering, Illustrationer_skråparkering, Bilag til høringsbrev_skråparkering

Find mere information her:http://subsite.kk.dk/PolitikOgIndflydelse/Moedemateriale/Teknik-OgMiljoeudvalget/29-04-2013/1321d360-2c73-43d6-af16-b996ecf3523d/45f30441-c0c6-44fd-a1b5-cf209e79d358.aspx 

Download lokaludvalgets høringssvar 130613

Download Borgerkommentarer skråparkering . Alle kommentarer er medsendt lokaludvalgets høringssvar.