Skoledistrikter 2014/2015

BRs Børne- og Ungdomsudvalg har vedtaget at sende forvaltningens forslag i høring i alle skolebestyrelser, lokaludvalg, Fællespædagogisk Råd, Skole og Forældre, Brug Folkeskolen, Københavns Fælles Elevråd, Københavns Lærerforening og Skolelederforening. Derefter forlægges resultatet af høringen for Børne- og Ungdomsudvalget forinden endelig behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen inden sommerferien.

Ændringer af grunddistrikterne er derefter gældende fra og med 1. august 2013.

Høringen

Forslaget er i høring til 19. april 2013

Mere information

Download Skoledistriktsændringer 2013-14 Indstilling, beslutning samt bilagsmateriale

Østerbro lokaludvalg har ingen kommentarer til høringen.