Ny Østerbro Skole

Forslag til lokalplan "Ny Østerbro Skole" med tilhørende forslag til kommuneplantillæg er sendt i offentlig høring. Lokalplanen skal danne grundlaget for etablering af en ny grundskole og et nyt fritidshjem. I tilknytning til skolen skal der bygges en ny idrætshal, der både skal kunne anvendes til den obliogatoriske skoleidræt og til aktiviteter udenfor skolens åbenstider.

Høring

Forslaget til lokalplanen er i høring til den 3. maj 2013

Mere information

Download Lokalplanforslag Ny Østerbroskole

Find mere information: http://www.kk.dk/da/om-kommunen/indsatsomraader-og-politikker/byplanlaegning-og-anlaeg/byplanlaegning/lokalplaner/lokalplanforslag/ny-oesterbro-skole

Download lokaludvalgets høringssvar d.18.4.13