Nedlæggelse af dækningsgrave 2013

I efteråret 2012 godkendte Teknik- og Miljøudvalget en række forslag om nedlæggelser af bunkers i byen. På Østerbro drejede det sig om dækningsgrave bunkers ved A.L. Drewsensvej, Ove Rodes Plads og i Classens Have.

Men under høringen hos lokaludvalgene blev forslagene afvist, på nær 2 i henholdsvis Brønshøj-Husum og Bispebjerg. Det er derfor besluttet, at sende en række nye forslag til høring hos Lokaludvalgene før Teknik- og Miljøudvalget behandler forslagene.

På Østerbro drejer det sig om bunkeren foran Roklubben i Strandvænget. Forvaltningens begrundelse for nedlæggelse her er, at det er ubenyttet og, at det fremadrettet kan anvendes rekreativt og understøtte byens fauna. Forvaltningen forslår, at der laves et plantebælte med buske og beplantning. Der er i forvejen siddepladser, hvorfra kan man holde øje med dyrelivet.

Høring

Download forslaget her

HAR DU EN KOMMENTAR TIL HØRINGEN, KAN DU SKRIVE DEN NEDENFOR. Lokaludvalget vedlægger evt. kommentarer ved deres høringssvar.

Download Brev til Teknik- og Miljøforvaltningen vedr. Nedlæggelse af dækningsgrave i Irmingersgade

#1: Ulrik Danneskiold-Samsøe

17 Feb. 2013 11:19

Bestyrelsen har drøftet forslaget, og der er stor majoritet for at fjerne dækningsgravene. Som alternativ kunne arealet bruges til følgende: 1) Anlæg af P-pladser. Her vil de ikke skæmme landskabet og deres tilstedeværelse vil sikkert gavne roklubberne. 2) Opfordre ejeren af "Jorden Rundt" til at genopføre den nedtagne og magasinerede café på arealet. Placering på et meget synligt sted er afgørende for ham. Og fremover vil dette sted blive meget synligt. Dette forslag har vi tegnet ind på et kort, men desværre kan der ikke uploades billeder på Lokaludvalgets høringsside.
Venlig hilsen
Ejerlauget vedrørende rækkehusene ved Solvænget m.v.
www.solvaenget.dk
Ulrik Danneskiold-Samsøe, formand
Soldalen 12
2100 KØBENHAVN Ø
T: 39 29 61 30 M: 31 37 61 30
E: ulrik@danneskiold-samsoe.dk

#2: Jørgen Nielsen

17 Feb. 2013 15:05

Kommentarer fra roklubberne. OK til nedlægning af dækningsgravene/beskyttel- sesrummene, men vi ønsker fortsat at den bestående beplantning på græsplænen langs de nuværende bestående skråparkeringsplaser udfor Strandvænget 51 til 57 bibeholdes og fortsat trimmes. Denne beplantning er et godt værn mod støjen fra den forøgede biltraffik, der må forventes efter udvidelsen af trafikken på Strandvænget.

Venlig hilsen
Roforeningen KVIK
Jørgen Nielsen
formand.
telf. 39204590 / 24246750

Kommentarer

Navn: E-mail:

Din kommentar:


Skriv overstående tal: