Lokalplaner for Nordhavn

Københavns Kommune og og By & Havn har aftalt, at der udarbejdes tre nye lokalplaner i Nordhavnen. De tre lokalplaner skal blandt andet muliggøre metrostrækning med to nye metrostationer, ny bebyggelse som en del af Nordhavnsprojektet samt Copenhagen International School.
Startredegørelse for forslag til lokalplan 'Århusgadekvarteret Vest', 'Trælastholmen', og 'Levantkaj Vest' med tilhørende kommuneplantillæg er sendt i intern høring.

Høring

Startredegørelsen er i høring til den 15. februar.

Mere information

Download høringsbrev, startredegørelse

Download lokaludvalgets høringssvar