Høringer 2013

DLG silo i Nordhavn

Fremkommelighed

Styringsstrategi for sø- og vandløbssystemet

Byudstyr

Fremtidens plejeboliger

Ungdomsboliger

Bebyggelse vest for søerne

Folke Bernadottes Allé KPT

Vision for havnen

Budgetmodel rengøring skoler

10.klasseområdet

Affaldsregulativer

Lokalplansforslag Nordhavn Levantkaj

Lokalplansforlag Nordhavn Århusgade Vest og Trælastholmen

Københavns Kommunes budget 2014

Handlingsplan vejstøj

Miljøvurdering skybrudsplan

Skybrudsplan Østerbro

Skråparkeringspladser

Sammenhængende børne- og ungepolitik

Cykelrute Fælledparken-Guldbergshave

Cykelrute Ryvangsruten

Folke Bernadottes Allé

Ny Østerbro Skole

Skoledistriktsændringer

Cykelrute Lipkesgade

Inputs til strukturarbejdet

Cykelrute Ryvangsruten

Cykelrute Fælledparken Guldbergshave

Rigshospitalet III

Sølund Plejecenter

Lokalplaner for Nordhavn

Nedlæggelse af dækningsgrave 2013

 

Øvrige henvendelser 2013

Henvendelse vedr. initiativet Bevar BOPA Plads 14.11.13

Henvendelse vedr. udluftningsskorstene_101013

Henvendelse vedr. fødevarebutik i lokaler på Trianglen_101013

Henvendelse vedr forslag om udarbejdelse af lokalplan for det fredede Pakhus 11

Henvendelse vedr udvidelse af arbejdstiden ved metrobyggepladser