Afrapportering

 

Evalueringsprocedure

 Når dit projekt er afsluttet, skal du udfylde lokaludvalgets evalueringsskema. I skemaet skal du forholde dig til, hvordan projektet er forløbet set i forhold til det, du beskev i ansøgningen. Det er også i evalueringsskemaet at regnskabet indtastes.

Regnskabet skal være sammenligneligt med budgettet – både indtægter og udgifter skal medtages. Det er ikke nødvendigt at indsende kvitteringer og bilag med regnskabet, disse skal blot opbevares i 12 måneder, da lokaludvalget foretager stikprøvekontrol af de bevilgede puljemidler.

Når du har udfyldt skemaet, sendes det pr. mail til lokaludvalgets sekretariat på. Skriv venligst "Evaluering i emnefeltet":

oesterbrolokaludvalg[at]okf.kk.dk (husk at udskifte [at] med @)

 

Udbetaling af støtten

Støtten udbetales når projektet er afsluttet på baggrund af det indsendte regnskab og evaluering. Der er en sagsbehandlingstid på op til 10 hverdage i forbindelse med udbetaling af puljestøtte.

Støtten udbetales via ansøgers CVR- eller CPR-nummer.

 

Nyttige links