Skolerens maksimale kapacitet 2013/2014

Fastlæggelsen af skolernes maksimale kapacitet er afgørende for optagelsen af elever på skolerne.   Grunddistrikterne er vedtaget, og indskrivningen til det kommende skoleår er i gang. Nu skal skolernes maksimale kapacitet fastlægges, således at den enkelte skole får klare rammer for, hvor mange klasser den maksimalt må oprette, og dermed hvor mange elever skolen må indskrive på frit skolevalg.   Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 21. november 2012 behandlet forslag til fastlæggelse af skolernes maksimale kapacitet og besluttede at sende indstillingen i høring. Herefter sammenfattes høringssvarene og forslaget igen forelægges for Børne- og Ungdomsudvalget i januar 2013.
 

Høring

Forslaget til fastlæggelse af skolernes maksimale kapacitet er i høring til den 22.12.2012
 

Mere information

 
 
HAR DU EN KOMMENTAR TIL HØRINGEN, KAN DU SKRIVE DEN NEDENFOR. Lokaludvalget vedlægger evt. kommentarer ved deres høringssvar.
 
 
Lokaludvalget har ikke afsendt høringssvar på forslaget.