Pejlemærker for københavnske folkeskoler

Forslag til pejlemærker er sendt i høring.
Med budget 2011 blev det besluttet at nedsætte et Faglighedsudvalg, der havde til opgave at komme med bud på, hvad der skal til, for at den københavnske folkeskole kan styrke børn og unges læring.
Københavns Kommune arbejder generelt med fire styringsdimensioner:
På baggrund af Faglighedsudvalgets arbejde fremlægges her forslag til pejlemærker for to af de fire styringsdimensioner: Faglig kvalitet og Oplevet kvalitet i den københavnske folkeskole.  

De fem pejlemærker er:
1. Faglighed
2. Ungdomsuddannelse
3. Chancelighed
4. Trivsel
5. Tillid og attraktivitet
En succesfuld brug af pejlemærkerne forudsætter, at politikere, forvaltning, ledere, lærere og forældre indgår i evalueringsfællesskaber, der kan ses som et led i den dialogbaserede ledelsesmodel.   Pejlemærkerne vil fremover danne grundlag for opbygningen af kvalitetsrapporterne, skolernes kvalitetsudviklingssamtaler samt indgå i det nye koncept for resultatløn for skoleledere.
 

Høring

Forslaget til pejlemærker er i høring til den 12.01.2013
 
 

Mere information

 

Indstilling, beslutning samt bilagsmateriale fra Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 21. november 2012 kan ses her (punkt 14.)

 
HAR DU EN KOMMENTAR TIL HØRINGEN, KAN DU SKRIVE DEN NEDENFOR. Lokaludvalget vedlægger evt. kommentarer ved deres høringssvar.
 
 
Lokaludvalget har ikke afsendt høringssvar på forslaget