Spørgeskemaundersøgelse om kommende kulturcenter

Over 200 borgere svarede på Lokaludvalgets og Områdefornyelsens spørgeskemaundersøgelse om ønsker til funktioner i et kommende kulturcenter ved Kildevældsskolen. Idéerne spænder bredt fra folkekøkken, samtalesaloner, ungerum, udstillingslokaler, men særligt peger mange på behov for en café, kreative værksteder, teater/koncertsal og sports- og bevægelsesfaciliteter.

I alt svarede 211 på spørgeskemaundersøgelsen. 97 % peger på at kulturcenteret skal give plads til at mennesker kan mødes og 94 % mener at centeret skal give lyst til og gøre det nemt at deltage aktivt i det lokale liv.

Café, kreative værksteder, teater/koncertsal, sports- og bevægelsesfaciliteter er de fire funktioner som flest af de adspurgte borgere peger på som meget vigtige eller vigtige funktioner i et kommende kulturcenter.

Du kan læse hele rapporten her.

Læs om forslaget til et kulturcenter her