Høringer

Borgerrepræsentationen, Økonomiforvaltningen og de stående udvalg sender sager i høring hos lokaludvalget, når de ønsker en tilbagemelding på et konkret forslag. Østerbro Lokaludvalg er med sine høringssvar med til at udbrede lokal viden, så politikerne har bedre forudsætningerne, når de skal beslutte noget.

Lokaludvalget er forpligtet til at afgive høringssvar til Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og de stående udvalg, inden der træffes endelig beslutning i sager af særlig betydning for bydelen i forhold til områderne: fysisk planlægning, miljø, sundhed og omsorg, trafik, idræt, skole, børn, unge, ældre og kultur.

Nedenfor kan du se de høringer, lokaludvalget arbejder på for tiden og dem de tidligere har afgivet svar på. Du kan finde alle aktuelle høringer i Københavns Kommune på portalen Bliv Hørt.

Her kan du læse om lokaludvalgets procedurer for borgerdialog i forbindelse med høringer. 

 

Aktuelle høringer

Plan for visuel kunst er i høring indtil den 17. august 2018.

 

Tidligere høringssvar og skrivelser

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012       

2011

2010

2009

2008/2007 

 

BLIV HØRT
Download høringsmateriale, skriv kommentarer og
se afsluttede høringer relevante for Østerbro på Københavns Kommunes høringsportal Bliv Hørt.  

 

 

DER ER FORSKEL PÅ AT BLIVE HØRT OG FÅ SIN VILJE

Hellere gode konstruktive argumenter med lokale perspektiver end brok. Sådan lyder rådet i en artikel om politikernes og forvaltningernes anvendelse af høringssvar. Artiklen er skrevet af Tine Malm, kommunikationsmedarbejder, Indre By Lokaludvalg.

Læs artiklen