Sådan har Lokaludvalget arbejdet med planen fra 2009

 

Bydelsplanen 2009 har været lokaludvalgets værdigrundlag og har været retningsgivende for Lokaludvalgets arbejde gennem de seneste to år. Lokaludvalget har i samarbejde med en række kommunale og lokale aktører arbejdet på at konkretisere og udvikle idéerne fra planen.


Initiativer i gang sat med udgangspunkt i bydelsplanen:

 

 

Aften-picnic ved Svanemøllebugten

Borgerne er ikke kun tordenskjolds soldater

- det er også alle dem, der normalt ikke kommer til orde.

I arbejdet med bydelsplanen 2009 har vi forsøgt også at nå ud til en bredere gruppe end de ildsjæle og "eliteaktivister", der normalt er meget engagerede i foreninger, lokalpolitik og netværk.


Vi har forsøgt at opsøge forskellige målgrupper gennem forskellige arrangementer som:


Det sagde Østerbroerne

"Flere boliger til unge", "Netcafé i Ryparken", "En markedsdag" - er nogle af forslagene fra alle de Østerbroborgere, der har deltaget i Østerbro Lokaludvalgs mange arrangementer i arbejdet med bydelsplanen.

De stammer fra forskellige mikroevents, hvor deltagerne skrev deres idéer på en stor tavle, fra spørgeskemaer til Kulturnatten og bydelsvandringer og fra vores ture rundt i byen med vISionsbilen, hvor alle fik en is for en idé.

Det er ikke muligt at læse alle de konkrete idéer i selve bydelsplanen. For at give et indtryk af hvilke idéer kan du læse et udpluk af idéerne fra vISionsbilen her.

 Aften-picnics på Århus Plads. 

 
Man kunne få en is for en idé på Skt. Kjelds Plads den 6. september