Målsætninger og budgetmodel på klubområdet

Klubberne skal udgøre rammen for et attraktivt børne- og ungdomsliv, hvor meningsfulde aktiviteter, sociale fællesskaber og god voksenkontakt bidrager til, at de større børn og unge udvikler sig til livsduelige, demokratiske samfundsborgere.
For at kunne opnå dette mål er der sat en udvikling i gang, så klubberne bliver fagligt og økonomisk gearet til at håndtere de unges behov og ønsker på tværs af byen.  
 
For at understøtte den nye klubstruktur med klubfællesskaber og håndtere de meget forskellige opgaver, som klubberne varetager, og som udspringer af de forskellige sociale problemstillinger, der findes i de forskellige områder af byen, har forvaltningen udarbejdet forslag til opdatering af de eksisterende målsætninger fra 2006 for klubberne samt forslag til en ny budgetmodel for ungdomsklubberne.  
 
Børne- og Ungdomsudvalget har på udvalgsmødet den 26. september 2012 behandlet indstilling ”Målsætninger og budgetmodel på klubområdet” og besluttede at sende forslag til ”Målsætning og rammer for de københavnske fritids- og ungdomsklubber” og forslag til ny budgetmodel for ungdomsklubber i høring.   Efter den afsluttede høring vil Børne- og Ungdomsudvalget få forelagt endelig indstilling om målsætninger og ny budgetmodel.
 

Høring

Indstillingen er i høring til den 2.11.12
 
 

Mere information

Download høringsbrev, se indstilling mv. under punkt 6: http://www.kk.dk/PolitikOgIndflydelse/Moedemateriale/Boerne-OgUngdomsudvalget/26-09-2012/a7e5e4cf-b8e2-4c99-8f02-23cc1d98a0cc.aspx

Lokaludvalget svarede ikke på denne høring