Budgetmodel for tildeling af sociale normeringer 0-13 år

For at mindske chanceuligheden i København har Pædagogisk Kvalitetsudvalg foreslået at øge de sociale normeringer og samtidig udvide ordningen, så den gælder hele 0-13 årsområdet og ikke kun 0-5 årsområdet.
Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny budgetmodel for at imødekomme ønskerne om at øge og udvide ordningen samt i højere grad at fokusere midlerne på de mest udsatte børn.
I den nye model er der rettet op på ovenstående skævheder, og modellen er udvidet til at omfatte hele 0 -13 års området. De sociale normeringer koncentreres om de institutioner, der enten har mange børn eller har en høj andel af børn fra socioøkonomisk dårligt stillede hjem, så disse børn oplever en kvalitativ pædagogisk forskel. Ressourcerne følger dermed de udsatte børn.  
Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 26. September 2012 behandlet indstilling ”Budgetmodel for tildeling af sociale normeringer 0-13 år” og vedtog at sende indstillingen i høring.   Forvaltningen vil efter høringen præsentere udvalget for høringssvarene og fremlægge indstilling på baggrund af dem.
 

Høring

Indstillingen er i høring til den 2.11.12

Mere information

Download høringsbrev, se indstilling, bilag mv. under punkt 5 her:http://www.kk.dk/PolitikOgIndflydelse/Moedemateriale/Boerne-OgUngdomsudvalget/26-09-2012/a7e5e4cf-b8e2-4c99-8f02-23cc1d98a0cc.aspx

Lokaludvalget svarede ikke på denne høring