Om Østerbro Lokaludvalg

Som borger på Østerbro er Østerbro Lokaludvalg dit link til politikerne i Borgerrepræsentationen.

Lokaludvalget varetager lokale interesser i Østerbro Bydel, støtter lokale initiativer gennem Østerbropuljen og sætter selv projekter i gang i bydelen. Østerbro Lokaludvalg blev etableret i 2006 og er sammen med Valby og Vanløse Lokaludvalg et af de tre første af sin slags i København.

På hjemmesiden www.lokaludvalg.kk.dk kan du læse mere om Københavns 12 lokaludvalg, og du kan finde retningslinjer og regler for lokaludvalgene. 
 

Dialog og lokaldemokrati

Østerbro Lokaludvalg er sat i verden for at styrke lokaldemokratiet og sikre dialog mellem bydelens borgere og borgerrepræsentationen. Lokaludvalget består af 23 lokale politikere og repræsentanter fra foreninger i bydelen.

Hvis du har et lokalt emne, en sag eller en idé, der ligger dig på sinde, er du velkommen til at kontakte os på oesterbrolokaludvalg[at]okf.kk.dk.
 

Få støtte til en lokal aktivitet

Lokaludvalget har til opgave at fremme demokrati-, kultur- og netværksaktiviteter og har til dette formål en pulje på ca. 3,5 mio. kr. årligt. Du har også mulighed for at få støtte til et lokalt forankret projekt eller en lokal aktivitet.

Se mere om hvordan du søger Østerbropuljen her.
 

Høringer

Østerbro Lokaludvalg skal afgive høringssvar til Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og de stående udvalg, inden der træffes endelig beslutning i sager af særlig betydning for bydelen. Derudover kan Lokaludvalget udtale sig eksternt og internt og stille forslag til de politiske udvalg i Borgerrepræsentationen. Gennem borgermøder, arrangementer og events, sørger vi for, at borgerne bliver inddraget, når der sker ændringer på Østerbro.

Du kan følge med i de aktuelle høringer, se høringsmateriale og komme med dine kommentarer her.
 

Bydelsplan

At udarbejde en fireårig bydelsplan er også en af Lokaludvalgets opgaver. Arbejdet med at skrive bydelsplanen foregår i samarbejde med Økonomiforvaltningen. Østerbro Lokaludvalg udarbejdede i 2009, 2013 og 2017 en bydelsplan for Østerbro. Se mere om den nyeste bydelsplan her.

Download Bydelsplan for Østerbro 2017-2020

Download Østerbro bydelsplan 2013

Download Lokaludvalgets arbejdsplan 2013

Download Bydelsplan Østerbro 2009 

 
Formandskab

Formand er Allan Marouf
1. næstformand er Dan Pedersen
2. næstformand er David Rønne
 

Sekretariat

Østerbro Lokaludvalg har sekretariat på Østerbro på Jagtvej 169A, stuen. Sekretariatet og Lokaludvalgets e-mail adresse er: oesterbrolokaludvalg[at]okf.kk.dk (husk at udskifte [at] med @)

Se filmen her og bliv klogere på hvad lokaludvalg er for noget: