Københavns Skybrudsplan

Københavns Kommunes har sendt en Skybrudsplan for 2012 i høring. Planen fastlægger de overordnede rammer for, hvordan de store vandmængder under skybrud skal håndteres, så de ikke gør skade. Det vil tage 20 år at gennemføre de tiltag, der skal sikre dette.

Planen fastlægger et overordnet serviceniveau - og dermed en acceperet risiko - for sikringen af byen mod skybrud. Økonomiske beregninger viser, at det bedst kan betale sig at beskytte byen mod 100-årsregnen.

I planen er byen blevet inddelt i en række oplande. Indenfor disse skal der udpeges løsninger, der kan håndtere skybrudsvand. Desuden indeholder planen beskrivelser af principper for valg af metoder og en anbefalet rækkefølge af indsaten. Endelig indeholder planen en oversigt over, hvor de 3,8 milliarder kroner, som planen koster at gennemføre, skal komme fra. 

Høring

Der er høringsfrist den 17.10.12

Mere information

Download forslag til skybrudsplan

Download Lokaludvalgets høringssvar om Københavns Skybrudsplan