Nedlæggelse af dækningsgrave

Teknik- og Miljøudvalget vedtog på møde den 30. april 2012 at nedlægge en række dækningsgrave/bunkers i kommunen. Teknik- og Miljøudvalget har efterfølgende den 10. september 2012 ændret beslutningen, så de berørte Lokaludvalg og borgere skal høres, inden beslutningen træder i kraft. I forbindelse med beslutningen om at høre lokaludvalgene, noterede udvalget også, at man gerne så dækningsgravene på Sjælør Boulevard inkluderet i prioriteringen.

En del af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 30. april var en prioriteret liste over hvilke dækningsgrave, der skal nedlægges. Se liste nedenfor. De overslag, der er udarbejdet for nedlæggelsen af den enkelte dækningsgrav er vejledende, da der endnu ikke er indhentet konkrete priser hos en entreprenør. Det betyder, at listen, der fremgår af bilaget, er forvaltningens bud på, hvor mange dækningsgrave, der forventes nedlagt indenfor bevillingsrammen. Dækningsgravene nedlægges i den rækkefølge, der fremgår af listen.

Efter høringsfristens udløb udarbejder forvaltningen en fornyet indstilling til Teknik- og Miljøudvalget, der forventes forelagt i december 2012. Den fysiske nedlæggelse af dækninggravene vil blive igangsat i foråret 2013.

Høring

Høringsfristen er 30. oktober 2012.

Mere information

Download Orienteringsskrivelse til Lokaludvalg

Nedenfor er link til begge politiske beslutninger.

BR’s beslutning af 31. maj 2012 om frigivelse af midler incl. TMU’s beslutning af 30. april 2012 om nedlæggelse af dækningsgravene:

http://www.kk.dk/PolitikOgIndflydelse/Moedemateriale/Borgerrepraesentationen/31-05-2012/63a5b4c4-a5cf-43dd-aed3-dbd6b37c1115/eccebf3e-c0e5-41d3-88e6-bca8208a7c8a.aspx

Bilag 1:

http://www.kk.dk/~/media/DF73077FA0F54227BE6809C2EE23CA14.ashx

TMU’s beslutning af 10. september 2012 om høring af Lokaludvalgene:

http://www.kk.dk/PolitikOgIndflydelse/Moedemateriale/Teknik-OgMiljoeudvalget/10-09-2012/f6ba228b-0648-47c9-b6fd-36449ca36759/ec6b965b-45a6-4f62-b667-ab0282969233.aspx

Lokaludvalgets høringssvar

Download Lokaludvalgets høringssvar om dækningsgrave Østerbro_111012 samt medsendte bilag: Borgerkommentarer høring om nedlæggelse af dækningsgrave_281012