Ressource- og affaldsplan 2018

Med Ressource- og Affaldsplan 2018 har Københavns Kommune udarbejdet en plan, der sætter fokus på en bedre udnyttelse af ressourcerne, en højere kvalitet i genanvendelsen og bedre muligheder for sortering for borgerne. Affald er ikke bare noget, der skal kasseres, men en værdifuld ressource, og derfor har kommunen valgt at kalde planen for en ressource- og affaldsplan.

Planen består af en målsætningsdel, en planlægningsdel og en kortlægningsdel. Målsætningsdelen indeholder planens overordnede visioner og mål, mens du i planlægningsdelen kan læse om planens initiativer i detaljer. Kortlægningsdelen indeholder et overblik over økonomien på affaldsområdet, data for affaldsmængderne samt fremskrivninger af affaldsmængderne frem til 2024. Planen forventes at træde i kraft 1. januar 2013.

Høring

Planen er i høring til den 19. oktober 2012

Mere information

Download  Ressource- og affaldsplan - KortlaegningsdelRessource- og affaldsplan - Planlaegningsdel, Ressource- og affaldsplan - Maalsaetningsdel

Download Lokaludvalgets høringssvar om Ressource og -Affaldsplan 2018_111012