Bydelsplan 2009

Hvordan vil du have Østerbro skal se ud i fremtiden?

- det spurgte Østerbro Lokaludvalg Østerbros borgere om i 2009 og modtog over 2000 idéer fra over 1000 borgere. Østerbros bydelsplan fungerer som et bilag til Kommuneplanen 2009 ’Den tænkende storby’.


Bydelsplanens fokus

Arbejdet med bydelsplanen har omhandlet, hvordan man sikrer en god dagligdag for alle. Det opsummeres med bydelsvisionen, der lyder ’Livskvalitet og et aktivt byliv’.

Der er i særlig grad fokus på østerbroernes fritid og det offentlige rum i Østerbro bydelsplan. Østerbroerne finder det vigtigt, at livet uden for hjemmene er fyldt med dynamik, og at både de fysiske rammer og borgernes indstilling og muligheder skal understøtte et aktivt byliv. Bydelsvisionen rummer tre overordnede principper, som grundlag for den fremtidige udvikling i bydelen:

  1. Bedre udnyttelse af byrummene
  2. Bedre fordeling af aktiviteterne
  3. Bredere vifte af kulturelle tilbud

Bydelsvisionen uddybes og konkretiseres i en række projektforslag opdelt i temaer. Se projektforslagene i  hele bydelsplanen nedenfor – og læs mere om temaerne her:

Østerbroidentiteter

 Østerbro skal være en bydel alle typer af mennesker har lyst til at bo i. Østerbro er en bydel, der rummer mange kvaliteter, stor diversitet og forskellige sociale og kulturelle sammensætninger. Målsætningen er at skabe en bydel, hvor der bliver taget hånd om bydelens udfordringer og problemer, og skabe en bydel, der tilgodeser de livsformer og særegne kvarterer som Østerbro rummer. 

Dynamisk kultur og fritid

Vi arbejder for at skabe nogle klare og forbedrede rammer for både det organiserede og uorganiserede kultur- og fritidsliv. Så alle borgere på Østerbro oplever, at der er kultur og fritidstilbud til deres målgruppe, og at barriererne er små i forhold til at lave ’selvorganiseret kultur’ på lokale pladser eller andre offentlige rum.

Rekreative byrum

Østerbros byrum skal blive et større aktiv for borgerne. De skal udnyttes bedre, så de understøtter den selvorganiserende kultur, aktivitet og rekreativitet. Alle kvarterer skal have centrale pladser og grønne byrum, som kan fungere som mødested for nærmiljøets aktiviteter. Østerbros vandside skal også udvikles så der bliver mere liv langs vandet.

Funktionel trafik

Østerbro skal have bedre muligheder og forhold for de bløde trafikanter og den kollektive trafik samtidig med, at den gennemkørende biltrafik begrænses og belaster miljøet mindst muligt.

 

Læs Bydelsplanen her