Klubfællesskaber

Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsudvalg har den 13. juni 2012, godkendt forslag til principper, forudsætninger og proces for en ny ungestruktur med klubfællesskaber med henblik på en kommenteringsrunde blandt klubberne. Udvalget godkendte også, at forvaltningen efter sommerferien skulle fremlægge et forslag til konkrete klubfællesskaber i hele kommunen, således at der så vidt muligt var et klubfællesskab i alle lokalområder.

På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet forslag til sammensætning af 15 klubfællesskaber og 4 alternative forslag til disse. Børne- og Ungdomsudvalget har på udvalgsmødet den 29. august 2012 behandlet indstillingen "Klubfællesskaber". Udvalget vedtog at sende indstillingen i høring.

Sideløbede med dette forløb er et forslag til en ny budgetmodel på ungdomsklubområdet under udarbejdelse. Forslaget til ny budgetmodel vil blive fremlagt sammen med strukturindstillingen efter høringen, således at budgetmodellen bedst muligt kan understøtte strukturen, og således at resultatet af de kommende budgetforhandlinger er kendte.

Høring

Der er høringsfrist den 12.10.12

Mere information

Download Klubfællesskaber_indstilling, beslutning og materiale og Høringsbrev_Klubfællesskaber

Lokaludvalget svarede ikke på denne høring