Niels Bohr Science Park

Der er blevet udarbejdet forslag til lokalplan for Niels Bohr Science Park med tilhørende forslag til kommuneplantillæg, som var i høring fra d. 15. juni til den 7. september 2011. På grund af at forslag til kommuneplantillægget ikke fremgik tilstrækkeligt klart i offentliggørelsen af forslaget til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg, sendes forslag til kommunetillæg i en ekstra høring.

Som led i Folketingets aftale om et teknologisk løft af universiteterne (Finansloven 2010) ønsker Bygningsstyrelsen sammen med Københavns Universitet at styrke Det Naturvidenskabelige Fakultet på Nørrebro. Tanken er at samle instituttet, der i dag ligger spredt på forskellige adresser i København, i to bygninger på samlet ca. 45.000 m².

Projektet er beliggende i et område, der indgår i Vidensbydel Nørre Campus, som er et projekt mellem Bygningsstyrelsen, Københavns Universitet og Københavns Kommune. Projektet har til formål at styrke samspillet mellem universitetet, erhvervslivet og bydelens borgere og brugere.

Bygningskomplekset foreslås etableret med én bygning øst for Jagtvej i Universitetsparken og én bygning vest for Jagtvej i karreen mellem Jagtvej og Rådmandsgade. Mellem de to bygninger etableres en intern lukket gangbro over Jagtvej og en intern lukket forbindelse under Jagtvej. I tilknytning til forbindelsen under Jagtvej etableres cykelparkering og en åben offentlig forbindelse for fodgængere og cyklister. Bygningsstyrelsen og Københavns Universitet afholdt en international arkitektkonkurrence i foråret 2010. Konkurrencen blev afgjort den 30. juni 2010 og vundet af et team bestående af Rambøll, Arkitektfirmaet Vilhelm Lauritzen, Christensen og Co. Arkitekter og GHB Landskabsarkitekter. En realisering af vinderprojektet forudsætter udarbejdelse af en lokalplan for området samt udarbejdelse af et tilhørende kommuneplantillæg for et mindre område mellem Jagtvej og Rådmandsgade.

Høring

Høringsfristen er 27. september 2012

Mere information

Se Forslag til kommuneplantillæg høring Niels Bohr Science Park

Download Lokaludvalgets høringssvar 20.09.12