Østerbro Bydelsplan 2013

Østerbro Lokaludvalg har netop lagt sidste hånd på en ny bydelsplan for Østerbro. Planen rummer 11 visionære forslag til udviklingsprojekter på Østebro. Du kan læse mere projektforslagene her på siden og finde hele bydelsplanen  her  

ØSTERBRO PROJEKTER

Et godt hverdagsliv 

Aktivitetshal for 12-17 årige

Sundhedshus

Stiforbindelse og belysning i Rymarkskvarteret

Kulturcenter på Kildevældskolen

Bevægelse og fritidsliv i Nordhavn

 

Viden og erhverv

Ungdomsarbejdsløshed

Københavns børn oplever klassisk musik

 

København som metropol for grøn vækst

Carl Nielsens Allé som klimalommepark

Østerbrogade som miljøprioriteret strøggade

Grøn mobilitet - fordgængernetværk og mødesteder

Strandboulevarden

 

HVAD ER EN BYDELSPLAN?

Borgerrepræsentationen besluttede i 2011, at alle lokaludvalg i København skal lave en bydelsplan. Planen skal fungere som de lokale indspark til byens udvikling. Bydelsplaner bliver lavet for at indsamle idéer og ønsker fra borgere i en bestemt bydel, for at finde ud af, hvilken retning udviklingen af bydelen bør gå i fremtiden. Bydelsplanen er borgernes mulighed for bidrage med ønsker til Borgerrepræsentationens politikere, når de Københavns kommende års budgetter skal falde på plads og der skal træffes beslutninger om deres bydel.

KONCEPTET

Planen må indeholde max. 15 projektforslag, der alle skal relatere sig til de tre overordnede temaer i Kommuneplan 2011:

Et godt hverdagsliv

Viden og erhverv

Københavns om metropol for grøn vækst

Projektforslagene skal understøtte elementer som lokaludvalget ønsker udvikles i fremtiden (udviklingsprincipper).

Planen er 4 årig, og alle projekterne skal kunne indgå i budgetforhandlingerne om Københavns Kommunes budget de kommende fire år (fra 2014 og frem).

PROCESSEN

Alle 12 lokaludvalg i København har siden februar 2012, arbejdet med indholdet i planerne i dialog med borgere, lokale aktører og kommunens fagforvaltninger.

Østerbro Lokaludvalg godkendte bydelsplanen den 11.10.12. Bydelsplanen blev herefter overdraget til Økonomiforvaltningen, hvorefter den blev behandlet af de stånde udvalg vinteren 2012/foråret 2013. Borgerrepræsentationen behandler endeligt planen den 23. maj.

Det lokale arbejde på Østerbro  og i de øvrige bydele fortsætter  med henblik på at få gennemført og finansieret projekterne de kommende år.

 

Der skal laves i alt 12 bydelsplaner i København

I 2009 fik Østerbro sin første bydelsplan. Den kommende plan afløser denne plan. Du kan læse Østerbro Bydelsplan fra 2009 her og læse mere om den forrige bydelsplanen her.