KULTURCENTER VED KILDEVÆLDSSKOLEN

Østerbro Lokaludvalg mener, at der er behov for at skabe flere og bedre faciliteter til kultur- og bevægelsesaktiviteter på Østerbro.

De eksisterende faciliteter er ikke tilstrækkelige til at imødekomme de 36.000 københavnere, der bor på ydre Østerbros behov. Det lokale ønske er et kulturcenter, der skal give borgerne på Østerbro mulighed for at mødes på tværs af generationer og kulturer. 

Østerbro lokaludvalg støtter derfor forslaget om et kulturcenter ved Kildevældsskolen, og har indledt et samarbejde med Områdefornyelsen om centrets udformning og omgivelser.

Ved en udbygning af Kildevældsskolen og gensidig brug af de eksisterende lokaler skabes her et stærkt savnet lokalt mødested for kultur og bevægelse.

Kildevældsskolen er allerede i dag et naturligt samlingspunkt på det ydre Østerbro, men der er grund til at styrke medborgerskab og græsrødder.
Placeringen af et kulturcenter hér vil være med til at fremme den lokale sammenhængskraft i en bydel, der er præget af sociale og kulturelle forskelle. Det er således målet, at kulturcenteret vil være med til at skabe bedre rammer for det gode og attraktive hverdagsliv på Østerbro.

SAMARBEJDSPARTNERE

Østerbro Lokaludvalg samarbejder med Områdefornyelsen i Sankt Kjelds Kvarter om at få etableret et kulturcenteret ved Kildevældsskolen.

Borgere og foreninger skal organiseres og få lyst til at komme med forslag til indhold og organisering af kulturcenteret. Desuden er skolebestyrelsen på Kildevældsskolen involveret aktivt  i etableringen af kulturcenteret.

Borgerinddragelsesfasen realiseres i et samarbejde mellem Lokaludvalget, Områdefornyelsen i Sankt Kjelds Kvarter og Kildevældsskolen.

I borgerinddragelsesprocessen defineres kulturcenterets brug og organisering, ligesom grundlaget for og gennemførelsen af realiseringskonkurrencen formuleres. Konkurrence, anlæg og drift vil være et samarbejde med Teknik- og Miljøformvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen.   

 

Illustrationstekst: Vision for udformning af Kulturcenter. Udarbejdet af Tredje Natur.

Læs mere om projektet i Østerbro Bydelsplan