Regulering af cykeltaxier i København

På grund af cykeltaxikonceptets pupolaritet, er der de seneste år kommet flere og flere cykeltaxier, der ofte søger deres hyre på Strøget og de omkringliggende strøggader. Dette er sammen med det voksende antal mobile gadesælgere medvirkende til øgede trængselsproblemer - specielt omkring Amagertorv.

Teknik- og Miljøforvaltningen har derfor til hensigt at indstille til Teknik- og Miljøudvalget, at det beslutter, at alle der vil søge hyre med en cykeltaxi på offentlige veje, pladser eller parker i København, fremover skal have en tilladelse fra Københavns Kommune. Udvalget skal ligeledes beslutte placeringen af nærmere bestemte cykeltaxaholdepladser i Indre By.

Høring

Høringsfristen er 6. august

Mere information

Høringsskrivelse  Notat-Regulering af cykeltaxier-det juridiske grundlag Udkast-Retningslinjer for cykeltaxier Cykeltaxaparkering-Langelinie Cykeltaxaparkering-placering Cykeltaxipladser_oversigtskort

Lokaludvalget svar

Lokaludvalget havde ingen kommentarer til denne høring.