Lokalplan Rigshospitalet III - Intern høring

Teknik og Miljøforvaltningen har udarbejdet en startredegørelse med henblik på udarbejdelse af et lokalplanforslag for Rigshospitalet, der er sendt i intern høring.

Høringsfrist

Frist for bemærkninger er 25. august

Mere information

Download Startredegørelse Rigshospitalet III

Download notet RH---Vurdering-af-trafikale-konsekvenser-090910

Download høringssvar