Københavns Kommunes Vandhandleplan 

EU's vandrammedirektiv kræver, at alle EU-lande skal sikre, at de har et godt vandmiljø. Derfor har den danske stat lavet vandplaner for alle vandområder i Danmark. Vandplanerne beskriver, hvilke tiltag der skal til for at indfri kravene om et godt vandmiljø.

Københavns Kommune har pligt til at lave en kommunal vandhandleplan på baggrund af de statslige vandplaner. Denne handleplan beskriver derfor, hvordan Københavns Kommune vil gennemføre deres del af den fælles opgave. Handleplanen indeholder også Københavns Kommunes egne planer og visioner for vandmiljøet og beskriver de tiltag, som skal sørge for, at kommunen når deres mål.

Målet er at skabe et København, hvor vandet i byens søer, vandløb og langs kysten er rent, samtidig med, at naturen gøres mere attraktiv for friluftsliv, turisme og dagligliv for københavnerne og sikrer at alle københavnere har adgang til grønne områder med rent vand. København skal være en grøn og blå by, som står i spidsen for en helhedstænkende vand-og miljøpolitik, som giver borgerne endnu bedre muligheder for at opleve naturen i byen.

Høring

Udkastet til planen er i høring til 1. september

Mere information

Download  Udkast til Københavns Kommunes Vandhandleplan del 1 overfladevandUdkast til Københavns Kommunes vandhandleplaner del 2 Grundvand , Bilag 3

Download lokaludvalgets Høringssvar om Københavns Kommunes vandhandleplan