Skoledistriktsændringer 2013-2014

Børne- og Ungdomsudvalget, BR, har på udvalgsmødet den 30. maj 2012 behandlet indstillingen ”Skoledistriktsændringer 2013-14”. Udvalget vedtog at sende indstillingen i høring hos de berørte skolebestyrelser, lokaludvalg, Fællespædagogisk Råd, Skole og Forældre, Brug Folkeskolen, Københavns Fælles Elevråd, Københavns Lærerforening og Skolelederforeningen.

Høring

Indstillingen er i høring til den 29. juni 2012

Mere information

Download   høringsbrev og  Indstilling, beslutning samt bilagsmateriale

Find lokaludvalgets høringssvar her