Grøn hverdag og livskvalitet

'Grøn hverdag og livskvalitet' er kommunens Agenda 21-plan. Den sætter fokus på københavnernes muligheder for en grønnere hverdag og en bedre livskvalitet i byen.

Planen fokuserer på de muligheder, vi har i hverdagen for at påvirke miljø og klima i positiv retning og samtidigt bidrage til en bedre livskvalitet i byen. At gå eller tage cyklen giver motion og mindre energiforbrug. At vælge elbilen eller kollektiv transport giver mindre støj og renere luft i byen. At gøre huset mindre energiforbrugende, når taget eller vinduerne alligevel skal skiftes, giver god mening for både klima og pengepung. Lokal afledning af regnvand er med til at sikre kælderen mod næste skybrud.  

Høring

Planen er i høring til den 30. august 2012.

Mere information

Download planen Grøn hverdag og livskvalitet

Download lokaludvalgets høringssvar