Ny Strandboulevarden

Den næsten to kilometer lange Strandboulevarden har potentiale til at blive en af byens nye, grønne ”gadeparker”. Den aftagende biltrafik på boulevarden har gjort behovet for vognbaner mindre – og behovet vil falde yderligere, når Nordhavnsvej åbner i 2018. Strandboulevardens solside med de brede fortove bliver i dag ikke udnyttet fuldt ud. Cyklisterne efterlyser cykelstier. Midterrabatten med de fine, gamle træer bliver mest brugt til parkering, og alligevel er der mangel på p-pladser i området.

Derfor har byens politikere besluttet at se nærmere på, hvordan Strandboulevarden kan lægges om, så alle ønsker så vidt muligt bliver opfyldt. Kommunen har sat landskabsarkitekter i gang med skitsearbejdet, og de to planer blev vist frem den 13. maj 2012 på et borgermøde i Østerbrohuset. Disse to alternativer har du nu mulighed for at se og kommentere på ved at følge dette link.

Du kan også deltage i idékonkurrencen om Strandboulevarden, hvor der er præmier på højkant. Fristen for at deltage er den 30. maj 2012. Læs mere ved at klikke på dette link

Høring

De to skitser er i høring til den 28. maj 2012

Mere information

Strandboulevarden_A4_scenarie-A

Strandboulevarden_A4_scenarie-B

Download Høringssvar om Ny Strandboulevarden den 18.6.2012, download Høringssvar om intern høring vedr Strandboulevarden