Grøn mobilitet

Mobiliteten i København skal effektiviseres og forgrønnes for at stimulere væksten, bidrage til en CO2-neutral by og til det gode københavnerliv. 

De kommende års hovedudfordringer i København er: 

• Byen vokser = mere transport

• Vækst - vi skal på omdrejningshøjde med andre byer

• Sundhed - vi bevæger os for lidt og lever kortere tid end danskere generelt

• Forurening - luften skal være renere

Derfor har Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget vedtaget at sende et udkast til Handlingsplan for Grøn mobilitet i offentlig høring.

Høring

Udkastet Handlingsplanen er i høring til den 18. juni 2012

Mere information

Downolad udkast til handlingsplan for Grøn mobilitet

Download lokaludvalgets høringssvar vedr. grøn mobilitet d.18.6.12