Afsluttede høringer 2012

Pejlemærker for Københavns Folkeskoler

Skolernes maksimale kapacitet 2012/2013

Metro til Nordhavn

Ryvangsruten - forhøring

Nedlæggelse af dækningsgrave

Budgetmodel for tildeling af sociale midler

Samarbejde mellem skoler, klubber m.fl.

Målsætninger og budgetmodel på klubområdet

Klubfællesskaber

Ressource- og affaldsplan 2018

Københavns Skybrudsplan

Niels Bohr Science park

Fleksible tilbud på almenskolerne og nedlæggelse af gruppeordningerne

Københavns Kommunes Budget 2013

Lokalplan Rigshospitalet III

Grøn hverdag og livskvalitet

Handlingsplaner budget 2013

Vandhandleplan

Regulering af cykeltaxier

Grøn mobilitet

Ny Strandboulevarden

Skoledistriktsændringer

Ny Østerbro Skole

Idrætsskole

Strategi for udsatte børn og unge

Metro til Nordhavn

Regulativ for Lokaludvalg

Restaurationsplan

Ny krydstogtterminal

Jagtvej 171

Kalkbrænderihavnsgade

Én indgang til frivillighed

Bedre bus til Nørre Campus

Metrostationspladser

Projektforslag vedr. cykelstier

Læssezoner

Vandforsyningsplan

Grundvandssænkning

 

Øvrige høringssvar 2012

 

Høringssvar-om-frigjorte-arealer-fra-servicebus-stoppesteder 15.3.2012

Høringssvar-om-Ny-forskrift-for-bygge--og-anlægsarbejder 19.6.12

Høringssvar-vedr-Projekt-om-arbejdsplads-til-Metro-Cityringen-i-Sortedams-Søen 13.7.12