Ny Østerbro Skole

Med Budget 12 vedtog Borgerrepræsentationen, at der skal bygges en ny skole og nye fritidsinstitutioner på Østerbro, da området vil mangle kapacitet i de kommende år. Det er vurderet, at den bedste beliggenhed for skolen vil være i den fraflyttede designskole ved Strandboulevarden, som Kræftens Bekæmpelse ejer.

I alt drejer det sig om otte eksisterende bygninger på tilsammen ca. 18.000 m², der skal danne ramme om en firesporet folkeskole med tilhørende fritidstilbud med plads til ca. 1.000 elever. Det forventes, at skolen kan åbne i 2015 med to børnehaveklasser.

Kræftens Bekæmpelse vil fortsat have deres domicil i området, men vil begrænse deres faciliteter til bygninger nord for deres indkørsel fra Strandboulevarden.

De skitserede ønsker har et omfang, der forudsætter udarbejdelse af en lokalplan. På den baggrund har Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet en startredegørelse (bilag 1).

Desuden foreslår Teknik- og Miljøforvaltningen et kommuneplantillæg som ændrer Kræftens Bekæmpelses del af området til et S3-område for serviceerhverv, boliger og butiksformål.

Høring

Startredegørelsen er sendt i intern høring. Fristen er 21. maj 2012

Mere information

Download høringsbrev

Download Startredegørelse

Download Lokaludvalgets høringssvar om ny Østerbro skole 10.maj 2012