Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier

Københavns Kommunes Socialforvaltning er i færd med at revidere den overordnede strategi for udvikling af indsatsen for udsatte børn og unge. Som led i revisionen besluttede Socialudvalget den 29. februar at sende udkastet til den reviderede strategi i høring.

Høring

Udkastet er i høring til den 20. april 2012

Mere information

Download høringsbrev

Download høringsmateriale

Østerbro Lokaludvalg har behandlet sagen i ordinært møde af 12. April 2012.

Lokaludvalget er positivt indstillede og synes, at den reviderede strategi for udsatte børn, unge og deres familier er et godt initiativ.