Lokal idrætsskole med idrætslinje på Klostervængets Heldagsskole

På baggrund af erfaringen med Bellahøj Skole, der siden 2009 har drevet en bydækkende idrætslinje, foreslår Børne- og ungeforvaltningen af Klostervængets Heldagsskole fra foråret 2013-2014 blive en lokal idrætsheldagsskole med idrætslinje for elever med særligt idrætstalent. Planlægning og udvikling af profilen på skolen starter allerede fra august 2012. 

Børne- og Ungeudvalget vedtog den 7.3.2012 at sende indstillingen i høring hos Skolebestyrelsen på Klostervængets Heldagsskole, Det fællespædagogiske Råd, Skole og Forældre, Brug Folkeskolen, KFO, Københavns Fælles Elevråd, lokaludvalg, Københavns Læreforening (KLF) og skolelederforening (SKK)

Høring

Indstillingen er i høring til den 27. april 2012 kl.10.00

Mere information

Download Høringsbrev

Downlaod Indstilling den 7. marts 2012

Download Lokaludvalgets høringssvar om etablering af lokal idrætsefterskole på Klostervænget heldagsskole 

Download Mindretalsudtalelse høring om etablering af lokal idrætsefterskole på Klostervænget Heldagsskole