Metro til Nordhavn

Københavns Kommune har igangsat en forudgående høring om kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering

 

Københavns Kommune har indgået en aftale med staten ved Transportministeriet og Frederiksberg Kommune om at igangsætte de forberedende arbejder for en metroafgrening fra Cityringen til Nordhavn. Metroselskabet er bygherre på projektet. Kort fortalt bliver metro til Nordhavn en knap 3 km lang afgrening fra Cityringen med to stationer og kan åbne i 2019 - året efter de første passagerer er steget på Cityringen. Metro til Nordhavn vil betjene et af Københavns væsentligste byudviklingsområder med hurtig, sikker og pålidelig kollektiv transport, og binde Nordhavn tæt sammen med de øvrige bydele som betjenes af Cityringen. Metrolinjen til Nordhavn etableres som en integreret del af Cityringen, med direkte forbindelse uden skift til Cityringens stationer på strækningen fra østerport til hovedbanegården.

I forbindelse med høringen er det muligt at komme med idéer og forslag til, hvilke miljøforhold og undersøgelser, som bør indgå i det kommuneplantillæg som københavns kommune skal i gang med at udarbejde.

 

Høring

Der er høringsfrist den 10. april 2012

 

Mere information

Download kort udgave af høringsmateriale

Se mere på www.blivhoert.kk.dk

Download lokaludvalges høringssvar 12.04.12