Nyt regulativ for lokaludvalg i Københavns Kommune

Et udkast til et nyt regulativ for lokaludvalgene er sendt i høring.

Høring

Der er høringsfrist den 20. april

Mere information

Download høringsbrev

Download Sammenligning af gammelt og nyt regulativ

Download UDKAST Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Østerbro Lokaludvalg har behandlet sagen i ordinært møde den 12. April 2012, og tager forslag til nyt regulativ til efterretning, men har 3 kommentarer til Center for Sikker by: