Restuarationsplan for Københavns Kommune

Bevillingsnævnets udkast til restaurationsplan er sendt i offentligt høring.

Bevillingsnævnet overordnede mål med denne restaurationsplan er at skabe større klarhed omkring rammerne for udstedelse af alkoholbevillinger i Københavns KOmmune. Målgruppen for planen er primært allerede etablerede og potentielle restauratører, som i restaurationsplanen kan få et overblik over de gældende regler, og hvordan man søger om alkoholbevilling og nattilladelse m.v.

Restaurationsplanen er i midlertid også tænkt som en generel information om området til andre interesserede. Det er Bevillingnævnets intention, at restaurationsplanen kan være med til at skabe et større kendskab til - og forståelse for - reglerne på restaurationsområdet, og på den måde også fremme den konstruktive dialog og gensidige hensyntage restauratørerne og beboerne imellem.

Høring

Udkastet er i høring til d. 1.maj. 2012

Mere information

Download Udkast til restaurationsplan

Download Kultur-ogvFritidsudvalgets beslutning om at sende Bevillingsnævnets udkast til restaurationsplan i høring 

Download lokaludvalgets høringssvar 12.04.12