Udvidelse af Nordhavn og ny krydstogtterminal

Et forslag til tillæg til lokalplan 443 er sendt i offentlig høring. Tillægget til lokalplanen er udarbejdet med det formål, at muliggøre opførelsen af 3 permanente terminalbygninger på den kommende krydstogtterminal i stedet for de midlertidige telte, som lokalplan nr. 443 giver mulighed for, da det har vist sig vanskeligt at opsætte og nedtage disse telte.

Der ønskes også ændringer af vejprofiler og belægninger i forhold til den gældende lokalplan nr. 443.

Høring

Forslaget er i høring til den 18. april 2012

Mere information

Download Lokalplanpjece

Download lokaludvalgets høringssvar 12.04.12