Kalkbrænderihavnsgade

Et forslag til lokalplan for Kalkbrænderihavnsgade er i offentlig høring.

Lokalplanen skal muliggøre opførelsen af et moderne pakhus/opbevaringscenter. Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et projekt fra tegnestuen Entasis, der foreslår en moderne pakhusbygning på den kileformede grund ved Kalkbrænderihavnsgade 3. Grunden er i dag ubebygget og rummer private parkeringspladser på terræn.

Høring

Forslaget er i høring til den 10. april 2012

Mere information

Download lokalplanpjece

Download Lokaludvalgets høringssvar om lokalplanforslag Kalkbrænderihavnsgade_150312

Der vil bliver holdt et borgermøde om planforslaget på Nyboder Skole, Øster Voldgade 15, indgang C, stueetagen i Motorik lokalet. Mødet foregår torsdag den 1. marts 2012 kl.19.00-21.00