Midlertidig grundvandssænkning på Langeliniemolen

Københavns Kommune, Center for Miljø, har meddelt tilladelse til etablering af anlæg til bortledning af grundvand samt reinfiltrering af havvand for byggeprojektet Pakhuset – Langelinie.

Tilladelsen er givet i forbindelse med udgravningen til en ny kontorbygning ”Pakhuset” på Langelinie 47,  matr. nr. 960, Østervold Kvarter, København. Grundvandssænkningen og reinfiltration vil foregå i perioden medio februar 2012 og 4-6 måneder frem. Tilladelsen til bortledning af grundvand meddeles efter vandforsyningslovens § 26 og tilladelsen til reinfiltration meddeles efter miljøbeskyttelsesloven § 19.

Høring

Høringen afsluttets den 13.02.2012

Mere information

Download Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning