Læssezoner i handelsgader

Borgerrepræsentationen i København har besluttet at forbedere butikkernes mulighed for at få leveret varer. Derfor er Teknik- og Miljøforvaltningen meget interesserede i at undersøge mulighederne for at etablerer flere læssezoner i byens handlesgader. Det er vigtigt, at nye læssezoner oprettes på steder, hvor behovet er stort og hvor butikker, vognmænd mm. vil opleve en klar forbedring, set i forhold til de nuværende forhold. Derfor indbyder forvaltningen alle relevante interessenter mm., til at afgive høringssvar.

Høring 

Høringen afsluttet den 22.02.2012

Mere information

Download Høring vedr. læssezoner.pdf