Projektforslag vedr. cykelstier

Lokaludvalget har fået projektforslag vedr. cykelstier ved Rovsinggade, Borgervænget og Lyngbyvej i høring.

Høring

Høringen er intern og der er høringsfrist d. 9. februar 2012

Mere information

Download tegning 1 , tegning 2 , tegning 3  og tegning 4

Download Lokaludvalgets høringssvar om cykelstiprojekt Rovsingsgade, Lyngbyvej og Borgervænget_150312