Fagudvalg for Byplanlægning, Miljø og trafik

Fagudvalget arbejder med trafik, byplanlægning og miljøspørgsmål på Østerbro. Fagudvalget behandler bl.a. mange høringssager relevante for bydelen, kommuneplanforslag, startredegørelser, lokalplanforslag og udformningen af anlægsprojekter.

 

  

 

Fagudvalgets arbejde

Projekter: 

Trafikstrategi

Fodgængerstrategi


Kontakt

Formand for Fagudvalget for Byplan, Teknik og Miljø: Axel Thrige Laursen

Email: axel[at]thrigelaursen.dk 


Vil du deltage i møderne?

Kontakt fagudvalgsformanden eller sekretariatet på oesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk, hvis du er interesseret i at deltage i møderne. Du kan både deltage fast eller hvis der er en sag der særligt interesserer dig. Se Kalenderen for mødedatoer.