Bedre bus til Nørre Campus

Borgerrepræsentationen vedtog den 27.1.2011, at der udarbejdes et forslag til at skabe en bedre buslinje (Danmarks bedste bus) til og fra vidensbydelen ved Nørre Campus, dvs. Panum, Universitetsparken og Rigshospitalet. Projektet indebærer en hurtig busforbindelse mellem Ryparken st. og Nørreport.

Kommunen sigter mod at skabe en busbetjening, hvor busserne har nemt ved at komme frem og holder tidsplanen. Der skal være et højt informationsniveau, og stoppe stederne skal være brugervenlige med god tilgængelighed. Kommunen har i løbet af 2011 været på besøg i de fire berørte lokaludvalg og præsenteret projektet, og har afholdt et borgermøde om projektet den 12.10.11.

Høring

Projektforslaget er i høring til den 17. februar 2012

Mere information

Download projektforslag

Du kan finde yderligere information om projektet og se inputs fra borgermødet på http://www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/Anlaegsprojekter/Busforhold/NoerreCampus.aspx

Download lokaludvalgets høringssvar 23.2.2012