Startredegørelse for Kalkbrænderihavnsgade

Udviklingsselskabet By & Havn I/S ønsker at opføre en 23 meter høj bygning på Kalkbrænderihavnsgade 3, København Ø. Bygningen skal fungere som lagerhotel med 750 lagerenheder. Det er en hidtil ubebygget grund.

Grunden befinder sig i Indre By bydel, grænsende op til Østerbro bydel. Østerbro Lokaludvalg har ikke forslaget i høring, men har alligevel ønsket at afgive en kommentar til forslaget.

Høringen

Forslaget er sendt i intern høring med frist d.15. november.

Mere information

Se mere om projektet her

Se Lokaludvalgets høringssvar her, se mindretalsudtalelse Kalkbrænderihavnsgade her